โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาขุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 อำเภอเขาย้อยได้จัดส่งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, ศอช.ต.หนองปลาไหล, และผู้นำ อช. เข้าคัดสรรเพื่อรับรางวัลตาม “โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาขุมชนดีเด่น ประจำปี 2562” โดยมีตัวแทนคณะกรรมการจากจังหวัดเข้ามาพิจารณาคัดสรร โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพัฒนาชุมชนต่างๆ เข้าร่วมให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

(Visited 20 times, 1 visits today)