สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี

กรภัครณัชส์ ชมภูทอง

พัฒนาการอำเภอเขาย้อย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชน และบริหารการพัฒนาอื่นๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการ แผน และการทำงาน