กรภัครณัชส์ ชมภูทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาย้อย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khaoyoi วันที่ 22 ก.ค. 2564

สพอ.เขาย้อย ดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหาเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว