นายนพรัตน์ สายสมบัติ

ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอเขาวง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaowong วันที่ 12 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaowong วันที่ 12 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaowong วันที่ 11 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaowong วันที่ 12 ส.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาวง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

[...]