ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบที่ 1 – 2

ดาวน์โหลด

โปสเตอร์แนะนำแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote)

ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

รายงานการประชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด