หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560

บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งนนทรี  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 ในกิจกรรมการการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิงเข้าร่วมกิจกรรม

(Visited 138 times, 1 visits today)