พช.เขาสมิง ให้คำชี้แจงการของบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามการเลือก กพสม.

นางวัลลา สาทราลัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ให้คำชี้แนะการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และติดตามการคัดเลือกกพสม. ของอำเภอเขาสมิง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

(Visited 45 times, 1 visits today)