หมู่บ้านสลัก หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโสม เข้ารับประกาศนียบัตรชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 2560

นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบประกาศน [...]

อ่านต่อ