โครงสร้างบุคคลากร

 

นางสาวกาญจนา  ลิขสิทธิ์

พัฒนาการอำเภอเขาสมิง

นายกิตติศักดิ์  เชื้อกูลชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสะตอ  ตำบลทุ่งนนทรี  ตำบลเทพนิมิต ตำบลวังตะเคียน

นายประทีป  ฤทธิพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบล  ตำบลประณีต  ตำบลท่าโสม

นายกันตพัฒน์  อาหมัด

อาสาพัฒนา
รับผิดชอบตำบลแสนตุ้ง  ตำบลเขาสมิง

(Visited 310 times, 1 visits today)