นางสาวธริดา เฑียรฆชาติ

ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเขาสมิง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด