โครงสร้างบุคคลากร

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

พัฒนาการอำเภอเขาพนม

นางสาวอรทัย ส่งกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัณณ์ชิตา ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอมรินทร์ แก้วพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวปารมิตา ชูเกียรติมั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 520 times, 1 visits today)