โครงสร้างบุคคลากร

นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

พัฒนาการอำเภอเขาพนม

นางสาวอรทัย ส่งกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพัณณ์ชิตา ชูทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวปารมิตา ชูเกียรติมั่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 483 times, 1 visits today)