สาร รมว.มท. ครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช.

“อาสาสมัคร จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตนเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะทำงาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และด้วยความเสียสละในการทำงานอาสาพัฒนาชุมชน พช.เขาพนม ขอแสดงความยินดีกับ นายบรรชา  เดชะ ผู้นำ อช.ชาย ม.7 ต.สินปุน และ ผู้นำ อช.หญิง น.ส.จิราพร  คงกะพันธ์ ม.5 ต.สินปุน ที่จะได้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 53 ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 28 ม.ค. 2565 นี้ ด้วยความยินดี

พร้อมกันนี้ พช.เขาพนม ขอนำสาร รมว.มท. เนื่องในวันวาระครบรอบ 53 ปี ผู้นำ อช. มาส่งต่อถึงทุกท่าน

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย

(Visited 2 times, 1 visits today)