นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเขาพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaophanom วันที่ 17 มิ.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมคัดสรรหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ตามครรลองของ “เศรษฐกิจพอเพียง” “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ตามครรลองของ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaophanom วันที่ 18 มิ.ย. 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนม ประชุม นพต. ขับเคลื่อน #โคกหนองนา สู่ความมีประสิทธิภาพ

18 มิถุนายน 2564 นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ พัฒนาการอำเภอ [...]