นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเขาพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaophanom วันที่ 22 พ.ค. 2565

อกส.จ.กระบี่ สาธิตอาชีพ / ชี้แจงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี (กรณีผิดนัดชำระ) แก่ สมาชิกสตรี อ.เขาพนม

19 พฤษภาคม 2565 นางพนิตนาฎ ตานี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำน [...]