นางสิริพรรณ แก้วนรินทร์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอเขาพนม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khaophanom วันที่ 01 ก.ค. 2565

ศจพ.อ.เขาพนม ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขจัดความยากจนฯ กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2

01 กรกฎาคม 2565 นางสิริพรรณ  แก้วนรินทร์ พัฒนาการอำเภอเ [...]