พัฒนาชุมชนประจำตำบลหนองแม่นา :และทีมพี่เลี้ยงตำบลหนองแม่นาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนเป้าหมายใหม่ตามข้อมูล TPMAP

เข้าชม 5 ครั้ง
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.เขาค้อ พอเพียง
วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ บ้านทานตะวันหมู่ที่ 5 ตำบลหนองแม่นา
@พช.เขาค้อ นางสาวอัจฉรา คะสีทอง พร้อมด้วยนางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญาส่านนักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบลหนองแม่นา :และทีมพี่เลี้ยงตำบลหนองแม่นาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครัวเรือนเป้าหมายใหม่ตามข้อมูล TPMAP 2565 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านทานตะวัน ตำบลหนองแม่นาให้แก่ผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) รายนายคาบอยล์ ภูตา โดยมอบพันธ์ุผัก มอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำครัวเรือน โดยให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.เขาค้อ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#Change for Good
(Visited 5 times, 1 visits today)