พช.เขาค้อ ร่วมประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการอำนวยการ และทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 8 ครั้ง
📆 วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ
💚 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการอำนวยการ และทีมพี่เลี้ยงขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้เครื่องมือ TPMAP แอปพลิเคชั่น และการสำรวจข้อมูลครัวเรือนออนไลน์โดยใช้ Thaiqm แอปพลิเคชั่น โดยมีนายอำนาจพูลยอด ปลัดอาวุโส นางสาวอัจฉรา คะสีทอง พัฒนาการอำเภอเขาค้อ ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามในการดำเนินงาน เพื่อวางแผนงานให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนอำเภอเขาค้อ บรรลุเป้าหมาย “อยู่รอด” “พอเพียง” และ “ยั่งยืน” สู่การพัฒนาเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาค้อ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#Change for Good
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
(Visited 8 times, 1 visits today)