ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาค้อ

เข้าชม 6 ครั้ง

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะทำงานบริหารจัดการ และติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาค้อ โดยมีนางพนิดา  วงษ์ศรี พัฒนาการอำเภอเขาค้อ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 6 times, 1 visits today)