พช.เขาคิชฌกูฏร่วมประชุมและติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นบ้านชากไทย

เข้าชม 4 ครั้ง
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
นางสุรางค์รัตน์ ทับที่สุด พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายนางสาวมยุรา ทีปุ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมและติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่น บ้านชากไทย หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมนี้นายพรเทพ เจตตะพล ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินนางอักษรศรี จันทร์แดงผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ร่วมทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและที่ประชุมได้แจ้งเรื่องการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินของครัวเรือนในชุมชนด้วยความสมัครใจพร้อมได้จัดทำใบสมัครสำหรับครัวเรือนที่จะสมัครเป็นสมาชิก ในการนี้ท่านพระครูจันทรกิจโสภณ เจ้าคณะตำบลชากไทย เทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากไทย ครูกศน.ตำบลชากไทย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล บ้านมูซู ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
(Visited 4 times, 1 visits today)