โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 74 ครั้ง

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น.  นางอาภัสสร  ช่ำชอง  พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนมาบรรยายให้ความรู้ในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมไปประกอบอาชีพ จำนวน 10 กลุ่มๆละ 3 คน รวม 30 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน

(Visited 74 times, 1 visits today)