โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เข้าชม 60 ครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางอาภัสสร ช่ำชอง พัฒนาการอำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

โดยมีวิทยาจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาบรรยายให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 3 คน

(Visited 60 times, 1 visits today)