โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

เข้าชม 202 ครั้ง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลคลองพลู

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางศิริมา วิชญธรกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในงาน

 

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

 
นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ

       ซึ่งงานนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มีสินค้าไข่ไก่อารมณ์ดีและไม้กวาด ซึ่งเป็นสินค้าจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชน มาจำหน่ายในงานอีกด้วย

บูทของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมบูทของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี

 


จำหน่ายไข่ไก่อารมณ์ดีให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน

       ภายในงาน นอกจากจะมีบูทของหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆจากจังหวัดจันทบุรีแล้ว ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน มอบรางวัลรถจักรยานให้กับเด็กๆด้อยโอกาส และมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจนอีกด้วย

บูทของหน่วยงานอื่นจากจังหวัดจันทบุรี

 

บูทของหน่วยงานอื่นจากจังหวัดจันทบุรี

 

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน

 

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน

 

มอบจักรยานให้กับเด็กด้อยโอกาส

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนยากจน

(Visited 202 times, 1 visits today)