พช.เขาชะเมา ลงพื้นที่สำรวจจุดถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านคชานุรักษ์และหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า