พช.เขาชะเมา ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ตำบล เขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

เข้าชม 9 ครั้ง

🌿🐘 ในวันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายกิตติทัศน์ นาสรร พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา พร้อมด้วยเจ้าหนาที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จำนวน 11 โครงการ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้ในกระบวนการชำระหนี้

🌿🐘 โดยในการติดตามหนี้ดังกล่าว ได้ดำเนินการร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาน้อย และได้รับชำระหนี้ จำนวน 10,763 บาท

😷😷ในการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ยึดมาตรการทางสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid–19 อย่างเคร่งครัด

(Visited 9 times, 1 visits today)