พช.เขาชะเมา ประชาสัมพันธ์ Click ชุมชน “เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย”

เข้าชม 37 ครั้ง

🌿🐘 วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายกิตติทัศน์ นาสรร พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ Click ชุมชน “เรียนรู้ ดู เที่ยว ทั่วไทย” ให้กับกลุ่มสตรีตำบลเขาน้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำ และประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของชุมชนของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

🌿🐘 ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนได้สะดวกรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระยองต่อไป

🌟ศึกษาข้อมูล “Click ชุมชน” เพิ่มเติมได้ที่
📲สำหรับระบบ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cdd.cilck&hl=th&gl=TH
📲สำหรับระบบ iOS
http://report1.cdd.go.th/click/

(Visited 37 times, 1 visits today)