ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกิตติทัศน์ นาสรร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเขาชะเมา

5ต. หัวใจนักพัฒนา ตื่นรู้..หน้าที่ความรับผิดชอบของตน ตื่นคิด..กระบวนการสร้างสรรค์ ตื่นทำ..ลงมือทันที ตื่นติดตาม..แก้ไขได้ทันกาล ตื่นรายงาน..ผลอย่างต่อเนื่อง