เตรียมความพร้อม แปลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” อำเภอเขาฉกรรจ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ แปลงพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชี [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบต้นฟ้าทะลายโจร เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2564 ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช ”

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนเข [...]

อ่านต่อ

“พช.สระแก้ว ร่วมกับ สพอ.เขาฉกรรจ์ ขับเคลื่อนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔”

“พช.สระแก้ว ร่วมกับ สพอ.เขาฉกรรจ์ ขับเคลื่อนกิจกร [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ร่วมกับผู้นำการเปลื่ยนแปลงตำบลเขาสามสืบปลูกกระชาย ฟ้าทะลายโจร (ต้านโควิด) ณ “ธนาคารพันธุ์ผัก”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ร่วมกับผู้นำการเปลื่ยนแ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมจัดตั้งศูนย์แบ่งปันตำบลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเป [...]

อ่านต่อ