สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองเขาฉกรรจ์  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ ฯลฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ  ตัดหญ้า ทำความสะอาด เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ในพื้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตร

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

#วันดินโลก

#worldsoilday

#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

#sollswherefoodbegins

#influencerพช

#สพอ.เขาฉกรรจ์

(Visited 1 times, 1 visits today)