สพอ.เขาฉกรรจ์  ติดตามการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) อำเภอเขาฉกรรจ์

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอ เขาฉกรรจ์ มอบหมายให้ นางสาวอักษร เชาวลิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานสตรีอำเภอ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) เพื่อนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุย สอบถาม ปัญหา อุปสรรค และการชำระเงินคืนตรงตามเวลาที่กำหนด

 

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

#วันดินโลก

#worldsoilday

#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

#sollswherefoodbegins

#influencerพช

#สพอ.เขาฉกรรจ์

(Visited 1 times, 1 visits today)