สพอ.เขาฉกรรจ์  เยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ต่ำกว่า 40,000 บาท

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมและหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือ นางสาวประกอบ พิมพ์ปรุ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 18 ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี ต่ำกว่า 40,000 บาท/คน/ปี

ครัวเรือนนี้อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน ซึ่งมีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้ปลูกผักหลากหลายชนิดในพื้นที่ว่างรอบๆบ้าน เพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ คือ เมล็ดพันธุ์ผักและปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ จะดำเนินการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 5 times, 1 visits today)