สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตำบลเขาสามสิบ

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ บ้านหนองโกวิทย์ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรกจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบนำโดยนายจรัญ สุขขำเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ คณะกรรมการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเขาสามสิบ พระอาจารย์อธิการวิจิตร์ เขมจิตฺโต พร้อมคณะสงฆ์ และประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกวิทย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมการดำนา ณ แปลงนาสาธิต จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
2.กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการปรับปรุงดินและใช้ในแปลงนาสาธิต
3.กิจกรรมแข่งขันการดำนา
4.กิจกรรมแข่งขันตำส้มตำลีลา ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ และทีม แม่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองโกวิทย์
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จำนวน 18 คน เข้าร่วมกิจกรรมการดำนา ซึ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนตำบลเขาสามสิบ ถือเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตำบลเขาสามสิบให้เป็นที่รู้จัก สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเป็นอย่างมาก
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 41 times, 1 visits today)