สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ผลิต สินค้า OTOP ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ บ้านพระเพลิง หมู่ที่1 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นางสาวอักษร เชาวลิต พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลพระเพลิง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้ผลิต สินค้า OTOP กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง
กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง มีสมาชิก ประมาณ 15 คน มีการทอเสื่อกกและแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากกก มีการทำจักรสานไม้ไผ่
– เสื่อกก ของกลุ่ม มีราคาผืนละ 500 บาท มีขนาด 80*200 ซม. มีลวดลายที่สวยงาม เส้อเสื่อกกที่ใช้ทอ เส้นเล็ก ปราณีต ลายที่เป็นที่นิยม คือลายค้างคาว ซึ่งเป็นลายประจำอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีลาย ผีเสื้อ ลายช่าง ลายโปราณ และลายอื่นๆอีกมากมาย
-ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก เช่น การสานกระติ๊บข้าวเหนียว ที่มีลวดลาย สีสันสวยงาม เหมาะสำหรับนำไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดจิ๋ว
-การจักสารไม้ไผ่ ทางกลุ่มยังมีการจักสารผลิตภัณฑ์ จากไม่ไผ่ เช่านการสานกระบุง การสานข้องใส่ปลา การทำสุ่มจับปลา เป็นต้น
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 40 times, 1 visits today)