สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🗓วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ  อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ นำโดย นางนิภาภรณ์  สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาสามสิบ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเขาฉกรรจ์ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและติดตามผลการดำเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงิน

1.ติดตามการชำระเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 กลุ่ม

– สร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระเงินคืน

– สอบถามปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการเพื่อหาแนวทางแก้ไข ไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด

ทั้งนี้ คณะทำงานบริหารจัดการและติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้อุดหนุนผลผลิตของกลุ่ม อีกด้วย

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 30 times, 1 visits today)