สพอ.เขาฉกรรจ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

🗓วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์

นางนิภาภรณ์  สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและลงนามเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์

นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 12 times, 1 visits today)