สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 ด้านที่อยู่อาศัย (บ้านไม่มั่นคง) ม.1 บ้านวังรี ต.เขาฉกรรจ์

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ณ ม.1 บ้านวังรี ต.เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นายไพศาล จันทร์เจริญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านวังรี ต.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2565 ด้านที่อยู่อาศัย (บ้านไม่มั่นคง) บ้านนายสมศักดิ์ แต่งทรัพย์ มีอาชีพทำนา อาชีพเสริมทำไม้กวาดดอกหญ้า สภาพบ้านกั้นด้วยสังกะสี มีลักษณะชำรุด ผุพัง เป็นรูรอบบ้าน เวลาฝนตกจะนอนไม่ได้ เนื่องจากหลังคาก็เป็นสังกะสีที่ผุพังทำให้น้ำหยดลงมาในบ้าน
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 15 times, 1 visits today)