สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 7

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพวงนิมิตร ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 7 ณ วัดพวงนิมิตร ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดพวงนิมิต เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเขาฉกรรจ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอเขาฉกรรจ์ วิทยากรจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดสระแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบวัดหพวงนิมิต และประชาชนจิตอาสาจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวนประมาณ 250 คน
กิจกรรมประกอบด้วย
– การปลุกต้นไม้
– การกวาดและเก็บขยะบริเวณวัด
– การตัดหญ้าบริเวณวัด
– การทาสีพระพุทธรูปรอบพระอุโบสถ

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 47 times, 1 visits today)