สพอ.เขาฉกรรจ์ นำผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด “

✨วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ✨

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นำผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด

✍🏻นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด กิจกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับจังหวัด โดยมีนายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

 

⭐️สำหรับการคัดสรรของอำเภอเขาฉกรรจ์ ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP ที่ร่วมคัดสรรในครั้งนี้ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 11 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์ กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ กลุ่มทอผ้าบ้านเนินสายฝน กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม กลุ่มทอเสื่อบ้านนาคันหัก กลุ่มทอเสื่อกกและแปรรูปบ้านพระเพลิง สวนนายโญ กระเป๋าจากเสื่อกกบ้านเนินสยาม เครื่องเงินคุณหนึ่งหทัย อารีหทัยรัตน์ เปลญวนและพรมเช็ดเท้าคุณชีวรรณ์ แก่นจันทร์

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 19 times, 1 visits today)