สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2565🌿

🔆วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. ณ วัดโคกมัน หมู่ที่ 1 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วยผู้ประกอบการ otop ตำบลเขาสามสิบ ออกบูธ จำหน่ายสินค้า อาทิเช่น สมปองขนมไทย ม. 2 กลุมทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์ ม.7 กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ ม.12 ตำบลเขาสามสิบ
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ครั้งที่ 7/2565 และพบปะกับประชาชนในพื้นที่
โอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่เด็กที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ อายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี
ทั้งนี้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบกระปุกออมสินให้กับเด็กที่ได้รับทุน เพื่อปลูกฝังนิสัยการออมให้กับเด็กด้วย
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 1 times, 1 visits today)