สพอ.เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนอหว้า

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนอหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขากรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านจังหวัดสระแก้วและเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนอหว้า หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขากรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดเพื่อร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ต่อไป
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 4 times, 1 visits today)