สพอ.เขาฉกรรจ์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ บ้านใหม่พัฒนา

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขากรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ณ บ้านใหม่พัฒนา โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประกวด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ได้แก่ ปลัดจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชนสองท่าน เป็นคณะกรรมการตรวจ ประเมินผลงานหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)
นายสมชาย ท่าใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชน บ้านใหม่พัฒนา นำเสนอผลงานพร้อมตอบข้อซักถามจากท่านคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 35 times, 1 visits today)