สพอ.เขาฉกรรจ์ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเขาสามสิบ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วย สตรีอำเภอเขาฉกรรจ์ ผู้นำจิตาสาพัฒนาชุมชนตำบลเขาสามสิบ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกัน ประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โดยผีเสื้อทั้งหมดผลิตจากผ้าไทย ผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นผ้าประจำอำเภอเขาฉกรรจ์ หลังจากที่ประดิษฐ์เสร็จ ผีเสื้อจะถูกนำส่งให้จังหวัดเพื่อร่วมประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ต่อไป
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 13 times, 1 visits today)