สพอ. เขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop เข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. 2565 ในเขตตำบลพระเพลิงและตำบลเขาสามสิบ และติดติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ กลุ่มทอผ้าบ้านสุขสำราญ มีการทอลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ลายประจำจังหวัดสระแก้ว ทอทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย และมีการสั่งทอผ้าเพื่อนำไปทำชุดทีม ของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจผ้า สามารถติดต่อผ่านสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ หรือติดต่อทางกลุ่มได้นะคะ (สินค้าดีมีคุณภาพ)
ทั้งที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน มีการเปิดรับสมัคร ผู้ผลิต ผู้ประอบการ otop ที่สนใจเข้าร่วมคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยพ.ศ. 2565 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ ตั้งแต่วันที่ 9-17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.และมีการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครในช่องทาง Line และ Facebook
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

(Visited 16 times, 1 visits today)