สพอ.เขาฉกรรจ์ ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านโคกข้าวเหนียว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านโคกข้าวเหนียว ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งตลาดเปิดดำเนินการสัปดาห์ละ 2 วัน คือวันพุธและวันอาทิตย์ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลผลิตในชุมชน เช่นพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้านที่ปลูกในชุมชน ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

(Visited 17 times, 1 visits today)