สพอ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ  ศาลากลางบ้านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ แสงคำกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน  โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

-ทบทวนโครงสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

-ทบทวนภารกิจของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

-เตรียมความพร้อมการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน (หลักเกณฑ์การประกวด)

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

———————–

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

(Visited 2 times, 1 visits today)