สพอ.เขาฉกรรจ์ โครงการสร้างสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลากลางบ้านจัดสรร ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยนายวรวิทย์ แสงคำกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดทำโครงการสร้างสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านจัดสรร ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยมีการสาธิตการพัฒนาอาชีพ ดังนี้
– การทำปลาส้ม
-การทำพวงมาลัยริบบิ้น
ซึ่งเป็นอาชีพที่ผ่านการทำเวทีประชาคม คัดเลือก และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
———————–
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)