“ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านสุขสำราญ”

วันพุธที่ 27 ตุลาคม  2564  นางนิภาภรณ์  สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ณ  บ้านสุขสำราญ ม.12 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ โดยเปิดขายประจำ ทุกวันพุธ  เวลา 15.00 -18.00 น. ประชาชนพื้นที่ใกล้ เคียงสามารถไปซื้อสินค้าประจำท้องถิ่น ที่หลากหลายของบ้านสุขสำราญ

ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) อย่างเคร่งครัด

 

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

# 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

(Visited 17 times, 1 visits today)