✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2564✍️

👉วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ วัดโคกมะกอก หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีพระอธิการฟูเกียรติกัลญาโน เจ้าอาวาสวัดโคกมะกอก เป็นประธานในการปลูกต้นไม้ใน ศาสนสถาน ซึ่งมี ผู้นำ อช. ตำบลเขาสามสิบ ประชาชนในพื้นที่ บ้านโคกมะกอก ร่วมกันปลูก โดยมีต้นมะขามป้อม ต้นทองกวาว และต้นตะแบก บริเวณรอบๆวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับศาสนสถาน

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨

————————

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”

สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 27 times, 1 visits today)