“สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมกิจกรรมในเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ครบรอบ ๕๙ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๖๐”

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ วัดเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมดำเนินกิจกรรมในเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ครบรอบ ๕๙ ปี ก้าวสู่ปีที่ ๖๐
โดยมีนายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเป็นประธาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จะได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมรับฟังธรรมเทศนา เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมกันนี้ นายพีร ฤทธิ์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้อ่านสารจาก นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมการพัฒนาชุมชน ครบ ๖๐ ปี วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 8 times, 1 visits today)