✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อประกอบเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ✨

วันที่ 9 กันยายน 2564 พ.ศ.2564 ณ อำเภอเขาฉกรรจ์
นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมถ่ายทำวีดีทัศน์เพื่อประกอบเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน โดยใช้สถานที่สำคัญของอำเภอเขาฉกรรจ์เป็นสถานที่ถ่าย เช่น ที่ว่าการอำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์ กลุ่มปลูกผักสตรีตำบลเขาฉกรรจ์ แปลงพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา พช.ตำบลเขาฉกรรจ์
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 9 times, 1 visits today)