✨สพอ.เขาฉกรรจ์ ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ✨

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ณ อำเภฉกรรจ์
นายชรินทร์ ภู่ชัย นายอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วย นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ นายจรัล ขำสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ นางแก้วตา แซ่เจี่ย พัฒนากรประจำตำบลเขาสามสิบ และผู้นำการเปลี่ยนตำบลเขาสามสิบ จำนวน 15 คน ร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 กิจกรรมที่ 6 เวทีสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศ กิจกรรมย่อยที่ 3.4 กิจกรรมมอบรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศและถอดบทเรียน โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อจัดทำเป็นคลิปวีดีโอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
✨ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
✨ เขาหินแกร่ง แหล่งอารยธรรม ถ้ำเขาทะลุ กรุโครงกระดูก เพาะปลูกพืชไร่ ลิงไพรนับหมื่น ค้างคาวตื่นนับล้าน✨
————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good”
สพอ.เขาฉกรรจ์ รายงาน
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 100 times, 1 visits today)