✍️สพอ.เขาฉกรรจ์ ดำเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 ในพื้นที่บริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

 

👉วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาฉกรรจ์ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย โครงการสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันโควิด -19 จำนวน 15 คน เข้าร่วมพิธีเปิด (Kick off) โครงการฯ และร่วมฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Video Conference ) ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom พร้อมนี้ นางนิภาภรณ์ สินเส็ง พัฒนาการอำเภอเขาฉกรรจ์ ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ประกอบด้วย ผักบุ้งจีน พริกขี้หนู มะเขือตอแหล มะเขือยาว ถั่วฝักยาว แตงกวา ฟักทอง คะน้า ฟ้าทะลายโจร และพันธุ์กล้าไม้ ได้แก่ มะกรูด มะนาว แคขาว กระชาย ฟ้าทะลายโจร มะม่วงหาวมะนาวโห่ หม่อนลูกดก ตะไคร้ พริก กระเพรา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายฯ นำไปฝึกปฏิบัติจริง
👉ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 อย่างเคร่งครัด
📸✍️ สพอ.เขาฉกรรรจ์ รายงาน

(Visited 11 times, 1 visits today)