มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

📣พช.เขาชัยสน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระ [...]

อ่านต่อ