อำเภอเขาชัยสนตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 28 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

อำเภอเขาชัยสนแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เขาชัยสน     (Khao Chaison)     14 หมู่บ้าน  
2. ควนขนุน     (Khuan Khanun)     10 หมู่บ้าน  
3. จองถนน     (Chong Thanon)     7 หมู่บ้าน  
4. หานโพธิ์     (Han Pho)     12 หมู่บ้าน  
5. โคกม่วง     (Khok Muang)     15 หมู่บ้าน  

ท้องที่อำเภอเขาชัยสนประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเขาชัยสน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาชัยสน
  • เทศบาลตำบลโคกม่วง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกม่วงทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลจองถนน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจองถนนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชัยสน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเขาชัยสน)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนขนุนทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหานโพธิ์ทั้งตำบล
(Visited 1,059 times, 1 visits today)